Info

cvr. 319 10 161

Danske Bank:

Reg. 3212

Konto: 112 40 909

Lilleøvej 8 A

Formand Søren V, Nielsen

54vincentz@gmail.com

tlf. 2834 0859

Kasserer Peter Thunbo

Mail: peter@thunbo.dk

Mobil.: 2143 9510

Medlemsskab pr. år

Værksted         kr 250,-

Støttemedlem  kr 100,-


Vi har valgt at bygge den gamle by langs Storebælt. Det giver et godt indtyk af miljøet i et kvarter, hvor det meste er små enetagers huse, beboet

af skippere, lodser, fiskere og håndværkere.

Husene mod bæltet havde direkte adgang til stranden, hvor hønsene kunne fouragere.

Langs stranden løb der en grusvej, kaldet "Passagen". Her ligger nu Sylowsvej, mens Fådestation Korsør er bygget ud i bæltet - Korsør Miniby

ligger faktisk i datidens strandkant.

I Slottensgade lå kommunens betalingsskole (Realskolen), hvor man kunnne få den udvidede undervisning som man ikke kunne få på "Den danske Skole" eller i de mange privatskoler som Korsør dengang havde.

Den Største bygning var "Alhambra" en moderne udlejningsejendom med 10 lejemål. Alhambra havde ikke mindre end 49 beboere, hvoraf de 23 var børn.

Husene er som de andre minibyer bygget i størrelsen 1:10 efter bygningsbeskrivelser fra 1867 - 75 og gamle fotos har været til stor hjælp  - de

fleste hentet på Lokalhistorisk Arkiv.

Alle byggematerialer bliver lavet på værkstedet: mursten og tegl brænder vi selv, bindingsværk bliver lavet af egetræ, mens bl. a.vinduer og døre laves af plastik. 

Som noget specielt har minibyens vinduer interiør, gardiner og blomster i vindueskarmen. Også byens gaslygter, der tændes i aftentimerne i

vinterhalvåret, er et kendetegn for Korsør Miniby.

 

Tegnestuen hvor husene tegnes i forholdet 1:10. Tegningerne findes i lokalarkivet og fra gamle fotos. Til tider aflægges der gerne besøg ved ejendommene.

Alt bindingsværk fremstilles i egetræ.

Som, vist nok, den eneste miniby i DK der har malet gardiner, personer, blomster og til tider en kat i vinduerne.

Tinghuset færdigbygget og sat ud på udstillingsarealet.

Teglværket hvor der fremstilles tegl, mursten og andre småting.

Der fabrikeres ca. 30.000 emner om året.

Døre og vinduer laves i plast.

Et udpluk fra diverse afdelinger.

Vi er den eneste miniby i DK der har lygtepæle drevet af solfanger, og med

hjælp fra SK-forsyning, er der lys i lygterne om aftenen.